Standard 10

English Sem – 1       Download

English Sem – 2       Download

Gujarati Sem – 1      Download

Gujarati Sem – 2      Download


Maths                      Download

Science                   Download

Chhitrakala             Download

Sangeet Kanthya    Download

Sangeet Tabala       Download

Yog and Swasthay  Download

Hindi                      Download